0

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත්වූවන්ට එවූ රුපියල් මිලියන 500 ආධාර අවිභාවිතා කළ බව ජනාධිපති සිරිසේනගෙන් කාදිනල්තුමාට චෝදනා

බොහෝ කලක සිට කාදිනල්තුමා, සමාජයට තමා අන් සියල්ලන්ට වඩා සුපිරිසිදු පුද්ගලයෙකු බව මවා පාවමින් සිටියත්ජනාධිපති සිරිසේනගේ චෝදනාවෙන් කතෝලික ප්‍රජාවත්, සාමාන්‍ය ජනතාවත් කුපිත වී ඇත. රුපියල් මිලියන 500ක ආධාරකතෝලික පල්ලියට එවූ බව කවුරුත් නොදැන සිටිහ....