13A ඉල්ලීමට පෙර ITAK – වඩ්ඩුකෝඩ්ඩෙයි යෝජනාව අවලංගු කරන්නැයි ජනපති රනිල් කිව යුතුයි

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.